Bộ Tài chính hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công

KL

06/06/2024 09:50

Theo dõi trên

Bộ Tài chính vừa có công văn số 5717/BTC-ĐT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2023 sang năm 2024.

8888888-17092817734071850560466-17175729366371431507340-1717642134.jpg

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, căn cứ danh mục, mức vốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại công văn số 3922/BKHĐT-TH ngày 22/5/2024 khẩn trương thông báo cho các chủ đầu tư số vốn được kéo dài năm 2023 sang năm 2024 của từng dự án (đồng gửi cho Bộ Tài chính; Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để kiểm soát thanh toán); chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch làm thủ tục chuyển nguồn kéo dài vốn năm 2023 sang năm 2024 của các dự án theo quy định.

Việc giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSTW đảm bảo đúng quy định: Kho bạc Nhà nước căn cứ vào danh mục do các bộ, ngành và địa phương thông báo cho các chủ đầu tư thực hiện giải ngân kế hoạch vốn kéo dài của các dự án theo quy định.

Thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024. Việc giải ngân không được vượt số kế hoạch vốn NSTW còn lại chưa giải ngân năm 2023 của dự án và mức vốn kế hoạch năm 2023 được thông báo kéo dài sang năm 2024 tại công văn số 3922/BKHĐT-TH ngày 22/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trình tự giải ngân, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ NSTW của các dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 và Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ; trong đó lưu ý: Khi thực hiện giải ngân kế hoạch vốn 2023 kéo dài sang năm 2024, các chủ đầu tư ghi rõ tại mục "Thuộc kế hoạch" của Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư là "Thuộc kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024" để làm căn cứ kiểm soát kế hoạch vốn. Đối với Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, khi thực hiện thủ tục GTGC, đề nghị các chủ đầu tư và KBNN ghi rõ tại cột "Năm KHV" là "KHV 2023 kéo dài sang 2024".

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đảm bảo đến ngày 31/12/2023 giải ngân toàn bộ số vốn được phép kéo dài đã được thông báo. Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

 

 

BÀI LIÊN QUAN
Bạn đang đọc bài viết "Bộ Tài chính hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công" tại chuyên mục Văn bản. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com