Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh được thay đổi biện pháp ngăn chặn

Con trai Chủ tịch Tập Đoàn Tân Hoàng Minh là bị can Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh) được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh.