Doanh nghiệp nào sẽ thực hiện dự án khu đô thị 7.100 tỷ đồng tại Quảng Ngãi?

Ngày 24/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi.