Chủ đầu tư siêu dự án One Central Sài Gòn báo lỗ hơn 152 tỷ đồng năm 2022

Công ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory) - chủ đầu tư siêu dự án One Central Sài Gòn – báo lỗ 152,3 tỷ đồng trong năm 2022.