Ramond Holdings tiếp quản dự án D’.Palais de Louis của Tân Hoàng Minh

Thông tin này được bà Phạm Thị Lan Phương – Founder & CEO Ramond Holdings chia sẻ trong một sự kiện đào tạo mới đây.