Nắm trong tay “át chủ bài” của thị trường hàng tỷ USD, Việt Nam có lợi thế lớn để thu hút công nghệ bán dẫn

Việt Nam sở hữu tiềm năng đất hiếm lớn với trữ lượng khoảng 22 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới. Đây là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư vào công nghệ bán dẫn.