Phú Thọ: Xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty vi phạm khẩn trương cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, hồ sơ khai thác nước dưới đất.