Hơn 6,44 triệu tỷ đồng của người dân đổ vào ngân hàng

Mặc dù lãi suất tiền gửi liên tục giảm, lượng tiền gửi của người dân và các tổ chức kinh tế vào ngân hàng vẫn ghi nhận tăng mạnh.