Báo cáo Thủ tướng chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài theo phương thức PPP.