Lịch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 của Hà Nội

Năm học 2024-2025, các trường công lập của Hà Nội tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 từ ngày 1/7; kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/6.