Sẽ có thêm vị trí tư vấn tâm lý học đường trong trường học

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Bộ Nội vụ tới đây có thêm một vị trí chuyên về tư vấn tâm lý học đường.