“Đất rừng phương nam” không phải phim truyện Nhà nước đặt hàng

Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, phim “Đất rừng phương nam” chỉ nằm trong danh sách đăng ký sản xuất phim truyện do Nhà nước đặt hàng năm 2022, nhưng không thuộc danh sách phim được phê duyệt kinh phí.