Từ ngày 1/12: Nhiều thay đổi liên quan PCCC cho nhà ở, nhà chung cư người dân cần biết

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà ở và công trình, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2023.