Cổ phiếu từng tăng thần tốc 440%, công ty bất động sản “họ” dầu khí bất ngờ đóng sàn giao dịch, cổ phiếu về 2.800 đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL) vừa ra thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chủ trương đóng sàn giao dịch bất động sản.