Thanh tra đề nghị chấn chỉnh trong quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng

Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm Sở Xây dựng trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Qua thanh tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.