Hà Nội chấm dứt tình trạng sử dụng đất công để cho thuê trái quy định, xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra vi phạm

Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố. Đồng thời chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công để cho thuê, cho mượn trái quy định…