Hé lộ vị trí quy hoạch trung tâm kinh tế tổng hợp đa ngành gần 1.400ha vừa được Bắc Giang phê duyệt

Toàn bộ diện tích lập quy hoạch khoảng 1.392ha, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 24.700 người.