Thông qua luật Kinh doanh bất động sản, mua nhà trên giấy đặt cọc tối đa 5% giá bán

Chủ đầu tư chỉ được thu tiền cọc mua nhà trên giấy (bất động sản hình thành trong tương lai) tối đa 5% giá bán, cho thuê mua và dự án đủ điều kiện mới được mở bán.