Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã có 2.589 trên tổng số 2.593 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 99,8%.