Đón không khí lạnh mạnh, từ đêm 12/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi dưới 11 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực trên phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.