Bộ Công Thương muốn thay đổi cách tính giá điện

Biểu giá bán lẻ điện dự kiến còn 5 bậc thay vì 6 như hiện hành và giá ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) là hơn 3.612 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT).