Việc nhẹ lương cao, chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Việc nhẹ lương cao, chiêu trò lừa đảo quen thuộc mặc dù đã được cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông cảnh báo rất nhiều, tuy nhiên, số nạn nhân sập bẫy hình thức lừa đảo này vẫn có dấu hiệu tăng cao.