Mỹ hướng tới đầu tư công nghệ bán dẫn và "kho báu" khoáng sản chưa được khai thác ở Việt Nam

Các công ty của Mỹ thuộc nhiều lĩnh vực đang hướng tới thị trường Việt Nam, nhất là lĩnh vực đầu tư bán dẫn và khai khoáng, bao gồm khai thác đất hiếm.