Nhà trường có được bổ sung học phần trong quá trình học?

26/09/2023 15:58

Theo dõi trên

Sinh viên Đinh Xuân L. đang theo học một trường đại học theo hình thức liên thông từ cao đẳng lên đại học. Sinh viên trúng tuyển khóa học 2022 – 2024 và được gửi giấy báo nhập học vào tháng 9/2022 với lệ phí tuyển sinh là 600.000 đồng. Theo thông báo của nhà trường, lộ trình đào tạo là 54 tín chỉ (24 học phần) cho 3 kỳ học.

Học kỳ I nhà trường thu học phí với mức thu 480.000 đồng/tín chỉ, học kỳ II là 610.000 đồng/tín chỉ. Sinh viên L. đã học xong học kỳ I và đang theo học học kỳ II, đã đóng học phí học kỳ I, học kỳ II đầy đủ thì nhà trường thông báo là sinh viên phải học chuyển đổi thêm 77 tín chỉ (30 học phần) ngoài 54 tín chỉ (24 học phần) được công khai trong chương trình đào tạo trước đó.

Sinh viên L. hỏi, nhà trường thông báo phải học thêm các học phần chuyển đổi bổ sung trong khi sinh viên đã nộp đầy đủ bằng cấp, bảng điểm và lệ phí để xét tuyển ngay từ khi tham gia xét tuyển vào trường đại học thì có đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo không? Trường hợp sinh viên L. không muốn theo học nữa, và xin thôi học cũng như rút tiền học phí thì có được không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Công tác đào tạo đại học được quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học quy định: Chương trình đào tạo phải được công khai với người học trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học (Khoản 3 Điều 2), kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa phải được cung cấp để định hướng cho sinh viên (Khoản 4 Điều 2), kế hoạch học kỳ (bao gồm kế hoạch mở lớp, hình thức dạy, lịch học, lịch thi các học phần được tổ chức trong học kỳ cho các khóa học, chương trình đào tạo và hình thức đào tạo) phải được công bố kịp thời với đầy đủ thông tin cần thiết, bảo đảm thuận tiện cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký học tập (Khoản 3 Điều 6).

Về học phí, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, theo đó học phí được thu định kỳ hằng tháng hoặc hằng năm và thu tối đa 10 tháng/năm (Điều 12 Chương II).

Việc xin thôi học và rút học phí do các cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể tại quy chế đào tạo của trường. Ngoài ra, đề nghị sinh viên cung cấp đủ thông tin để Bộ xác minh đồng thời có phương án xử lý phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi của người học.

Bạn đang đọc bài viết "Nhà trường có được bổ sung học phần trong quá trình học?" tại chuyên mục Tư vấn - Bàn tròn. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com