Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM giúp tinh gọn bộ máy và gần dân hơn

Ánh Hiền

15/04/2024 21:58

Theo dõi trên

Mô hình tổ chức 02 cấp (khu phố, ấp và tổ dân phố, tổ nhân dân) ở TP.HCM thời gian qua có một số hạn chế, bất cập. Do đó, việc sắp xếp tổ chức khu phố, ấp dưới phường, xã, thị trấn là đúng quy định pháp luật.

sap-xep-khu-pho-ap-tren-dia-ban-tphcm-pld-1713192951.png
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Ý nghĩa của việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sắp xếp khu phố, ấp nhằm xây dựng tổ chức dưới phường, xã, thị trấn sát dân, gần dân, trực tiếp truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của khu phố, ấp đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm tính tự quản của cộng đồng dân cư, quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; phát huy vai trò của quy ước cộng đồng dân cư; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện giúp cho khu phố, ấp hoạt động hiệu quả.

Việc sắp xếp khu phố, ấp không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã và phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ chính sách cho người tham gia công tác tại khu phố, ấp đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp phù hợp quy định.

Phát huy các hình thức, mô hình hoạt động tự quản, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phong trào do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai, cùng với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh, trật tự, nâng cao đời sống cho Nhân dân; phương thức tổ chức sinh hoạt tại các khu phố, ấp phù hợp cộng đồng dân cư, gắn với triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh (làm các địa điểm luân chuyển sinh hoạt ở mỗi khu phố, ấp) nhưng không làm phát sinh việc xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố, ấp; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Kết quả thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố

Số lượng sau khi sắp xếp Căn cứ số lượng 25.377 tổ chức (2.008 khu phố, ấp và 25.369 tổ dân phố, tổ nhân dân) sắp xếp, thành lập 4.861 khu phố, ấp (giảm 20.516 tổ chức); tinh giản nhân sự người hoạt động không chuyên trách khu phố, ấp và người trực tiếp tham gia hoạt động khu phố, ấp từ khoảng 64.309 người xuống còn khoảng 43.749 người (giảm khoảng 20.560 người).

Tên gọi

Thành phố chọn tên gọi khu phố, ấp xuất phát từ thực tế hoạt động “tên khu phố, ấp vừa gìn giữ bản sắc, lịch sử địa phương, phù hợp với đô thị hiện nay và xu hướng phát triển của các huyện trong thời gian tới; vừa giúp không phải điều chỉnh các tổ chức chính trị - xã hội dưới phường, xã, thị trấn. Đồng thời, có những khu phố, ấp có quy mô số hộ thấp có thể giữ nguyên không phải tổ chức lại, có thể giữ nguyên tên gọi, tổ chức và nhân sự của 2.008 khu phố, ấp gốc khi tiến hành chia tách”.

Sau khi sắp xếp khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân thành lập khu phố, ấp căn cứ trên quy mô số hộ dân theo quy định: khu phố có quy mô số hộ dân từ 500 hộ trở lên, ấp có quy mô số hộ dân từ 350 hộ trở lên; ranh giới khu phố, ấp phân chia rõ ràng, dễ xác định, được thể hiện cụ thể trên sơ đồ, bản vẽ.

Kết quả thực hiện

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Thành phố Thủ Đức sắp xếp 199 khu phố thành 644 khu phố mới.

2. Quận 1 sắp xếp 66 khu phố thành 98 khu phố mới.

3. Quận 3 sắp xếp 63 khu phố thành 112 khu phố mới.

4. Quận 4 sắp xếp 51 khu phố thành 78 khu phố mới.

5. Quận 5 sắp xếp 99 khu phố thành 85 khu phố mới.

6. Quận 6 sắp xếp 74 khu phố thành 106 khu phố mới.

7. Quận 7 sắp xếp 53 khu phố thành 212 khu phố mới.

8. Quận 8 sắp xếp 97 khu phố thành 202 khu phố mới.

9. Quận 10 sắp xếp 79 khu phố thành 116 khu phố mới.

10. Quận 11 sắp xếp 63 khu phố thành 115 khu phố mới.

11. Quận 12 sắp xếp 80 khu phố thành 339 khu phố mới.

12. Quận Bình Tân sắp xếp 130 khu phố thành lập 366 khu phố mới.

13. Quận Bình Thạnh sắp xếp 89 khu phố thành 271 khu phố mới.

14. Quận Gò Vấp sắp xếp 186 khu phố thành 306 khu phố mới.

15. Quận Phú Nhuận sắp xếp 60 khu phố thành 93 khu phố mới.

16. Quận Tân Bình sắp xếp 117 khu phố thành 212 khu phố mới.

17. Quận Tân Phú sắp xếp 68 khu phố thành lập 237 khu phố mới.

18. Huyện Bình Chánh sắp xếp 05 khu phố, 101 ấp thành 13 khu phố, 400 ấp mới.

19. Huyện Cần Giờ sắp xếp 05 khu phố, 28 ấp thành 05 khu phố, 43 ấp mới.

20. Huyện Củ Chi sắp xếp 08 khu phố, 170 ấp thành 13 khu phố, 292 ấp mới.

21. Huyện Hóc Môn sắp xếp 08 khu phố, 79 ấp thành 09 khu phố, 353 ấp mới.

22. Huyện Nhà Bè sắp xếp 04 khu phố, 26 ấp thành 22 khu phố, 119 ấp mới.

Bạn đang đọc bài viết "Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM giúp tinh gọn bộ máy và gần dân hơn" tại chuyên mục Quy hoạch. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com