Thuduc House: Lợi nhuận doanh nghiệp giảm 73% sau kiểm toán

Khánh Chi

31/03/2023 22:39

Theo dõi trên

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố giải trình việc lợi nhuận giảm mạnh sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

thuduc-house-pld-1680276941.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, sau kiểm toán, Thuduc House ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm 72,93% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm từ 30 tỷ đồng về 8,1 tỷ đồng.

Nói về việc lợi nhuận giảm mạnh sau kiểm toán, Thuduc House lý giải là do chi phí tài chính tăng do tăng trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư; tăng chi phí quản lý do tăng trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu quán hạn.

Ngoài ra, công ty đã điều chỉnh giảm thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, đồng thời ghi nhận tăng chi phí khác của các dự án đã hoàn thành của công ty; tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do trích trước chi phí xây dựng.

Thuduc House cũng cho biết, trong năm 2022, tổng doanh thu của công ty theo báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng đều giảm so với năm 2021 do công ty giảm doanh thu từ các hoạt động thanh lý tài sản, thanh lý các khoản đầu tư. Tuy nhiên, công ty cũng đã tiết giảm được tối đa các khoản chi phí hoạt động, từ đó chuyển lỗ 890 tỷ trong năm 2021 thành lãi 8 tỷ trong năm 2022.

Bạn đang đọc bài viết "Thuduc House: Lợi nhuận doanh nghiệp giảm 73% sau kiểm toán" tại chuyên mục Doanh nghiệp - Doanh nhân. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com