Infographics: Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 05/2024

Thiết kế: Dương Tuấn

07/06/2024 10:28

Theo dõi trên

Tính đến tháng 5 năm 2024, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán tổng cộng là 19 Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement- FTA) . Trong đó, 16 FTA đã ký kết và thực thi và 3 FTA đang đàm phán.

fta-17156841487971713013298-1717730811.jpg
 

 

Bạn đang đọc bài viết "Infographics: Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 05/2024" tại chuyên mục Kinh tế. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline: 0971.008.956 hoặc gửi email về địa chỉ: bbtpld@gmail.com